6e lj

Kapelhoek Lager/4e lj - 21 oktober 2019

Stefanie Vandecasteele

Lezen is leuk!
Lees meer

Kapelhoek Lager/4e lj - 21 oktober 2019

Stefanie Vandecasteele

Leerlingenraad Kapelhoek
Lees meer

Kapelhoek Lager/5e lj - 21 september 2019

Stefanie Vandecasteele

Strapdag L5 + L6
Lees meer
Interessante links

De Bever Centrum

Kleuter, 1e, 2e en 3e leerjaar

4e, 5e en 6e leerjaar

De Bever Kapelhoek

Kleuter en lager