Schoolstraat - Kleuter

Schoolstraat - Kleuter/2B - 3 juli 2024

Olivia Couckhuyt

Verjaardagen: Juli en augustus
Lees meer

Schoolstraat - Kleuter/2B - 3 juli 2024

Olivia Couckhuyt

Spelletjesnamiddag 4
Lees meer

Schoolstraat - Kleuter/2B - 3 juli 2024

Olivia Couckhuyt

Verjaardagen: Mei
Lees meer

Schoolstraat - Kleuter/2B - 3 juli 2024

Olivia Couckhuyt

Thema: De bijen
Lees meer

Schoolstraat - Kleuter/2B - 3 juli 2024

Olivia Couckhuyt

Thema: Het lichaam
Lees meer

Schoolstraat - Kleuter/2B - 3 juli 2024

Olivia Couckhuyt

Verjaardagen: April
Lees meer
Interessante links

De Bever Centrum

Kleuter, 1e, 2e en 3e leerjaar

4e, 5e en 6e leerjaar

De Bever Kapelhoek

Kleuter en lager