Eerste integratiemoment K3-L1.

De bijtjesklas bracht een bezoekje aan het eerste leerjaar. Elke leerling van L1 werd buddie van 2 kleuters uit de bijtjesklas, dit blijft zo voor het hele schooljaar. De kinderen van het eerste leerjaar toonden vol trots hun eigen lessenaar en boekentas. Ze vertelden wat ze reeds geleerd hebben en gaven een rondleiding in de klas. We bekeken ook wat er hetzelfde of anders was in beide klassen.

De Bever Centrum

Kleuter, 1e, 2e en 3e leerjaar

4e, 5e en 6e leerjaar

De Bever Kapelhoek

Kleuter en lager