We hebben de voorbije weken gewerkt rond vriendschap.
We leerden om op een goeie manier te vertellen wat we niet zo leuk vinden.
We hebben geleerd hoe we aan anderen kunnen vragen om mee te spelen.
We kregen de opdracht complimentjes te geven aan elkaar.
De laatste opdracht die we kregen was: geef een hoepel door zonder de handen los te laten.
We zijn met glans geslaagd voor deze opdracht. De hoepel werd snel doorgegeven.
De juf was trots op ons!