Eerste integratiemoment K3-L1.

We deden reeds een integratiemoment. Elke derde kleuter kreeg een buddie toegewezen, een vriendje van het 1e leerjaar. Eén keer in de maand zullen we samen afspreken voor een klasoverschrijdende activiteit. Ook tijdens deze activiteiten zullen we telkens samenwerken met onze buddie. We leerden elkaar wat beter kennen en vertrouwen door korte gesprekjes en een samenspel op het speelplein. Het was een goeie start!

Terwijl de de 3e kleuters en kinderen van L1 integratie hebben, kunnen de 2e kleuters Krullenbollen met juf Saskia.