Oudercommunicatie

De communicatie tussen ouders en het schoolteam verloopt via de appĀ ‘Gimme’.

Wenst u als ouder een leerkracht te spreken dan kan dit steeds voor of na de schooluren bij het brengen/ophalen van uw kind of na afspraak.
Een afspraak kan met de klasleerkracht gemaakt worden via mail.

We willen uitdrukkelijk vragen om de leerkrachten niet via whatsapp of Messenger te contacteren.