Koffiestop

Vorig jaar organiseerden de vijfdeklassers eigenhandig een Koffiestop. Dit initiatief werkte zo aanstekelijk, zodat de huidige vijfdes ook dit jaar heel graag een Koffiestop wilden organiseren!

Ook dit jaar werd de opbrengst geschonken aan het project “Vivir en Amor” (Guatemala) van de (oud-) Beverense Hanne Dejonckheere.

Eind maart was het zover: naast de gebruikelijke koffie werd ook speelgoed, kledij en heel wat gebak aangeboden.

Hanne Dejonckheere, die in de voormiddag nog een getuigenis bracht aan alle leerlingen van het 2e kleuter tot en met het 5e leerjaar, was er aanwezig, alsook oud-leerkracht van onze school (en Koffiestop-bezielster van het eerste uur) Juf. Annick.

Net zoals vorig jaar waren de weergoden ons opnieuw niet gunstig gezind, maar toch mochten we heel wat volk ontvangen.

De opbrengst leed er alvast niet onder: er werd zelfs nog 100 euro meer dan vorig jaar ingezameld! Zo kunnen we eerstdaags het mooie bedrag van 700 euro aan Hanne overhandigen!

Bedankt aan de vele helpende handen!

De Bever Centrum

Kleuter, 1e, 2e en 3e leerjaar

4e, 5e en 6e leerjaar

De Bever Kapelhoek

Kleuter en lager