Probleem! Wie kan Sint en Piet helpen?

Enkele groepjes kreeg een probleemstelling: zorg ervoor dat Sint naar Piet kan. De kleuters zochten geschikt materiaal om een brug te bouwen tussen Sint en Piet. Ze ontdekten dat grote overspanningen stevige constructies nodig hebben.

De Bever Centrum

Kleuter, 1e, 2e en 3e leerjaar

4e, 5e en 6e leerjaar

De Bever Kapelhoek

Kleuter en lager