Werelddierendag in de klas

4 oktober… Werelddierendag! We mochten enkele huisdieren ontvangen in de klas, filosofeerden over dieren en Werelddierendag via vraagkaartjes, leerden enkele dieren en hun biotoop kennen en ontdekten wat Franciscus van Assisi met Werelddierendag te maken heeft.

De Bever Centrum

Kleuter, 1e, 2e en 3e leerjaar

4e, 5e en 6e leerjaar

De Bever Kapelhoek

Kleuter en lager